Duyurular

Hutbeler

Cuma Hutbeleri

Allah Resulüne Karşı Edep

ALLAH RESULÜNE KARŞI EDEP   İyi bilmemiz gerekir ki; Allah sevgisinin üzerinde bir başka sevgi bulunmamalı kalbimizde. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimiz, bizim gönül rehberimizdir. Allah için O’nu sevmeliyiz, saymalıyız. Mutasavvifinin ifade buyurduğu veçhile:   “Müsâvîdir seni sevmek, güzel sultânı sevmekle, Yüzün âyine-yi nûr-u Hüdâ’dır, yâ Resûlallâh” dediği gibi, Şair …

Devamı »

Allah’ın Rahmeti

ALLÂH‘IN  RAHMETİ   Nur-u Muhammedî rahmet-i ilahinin ismidir. Rahmet-i ilâhî bir zamana mahsus olmayıp, kıyamete kadar bâkîdir! Aksini düşünmek rahmet-i ilahiye ters düşer. “Rahmet-i ilahi dün vardı, bu gün yoktur demek” gaflettir. Hazret-i ALLAH hiç bir kulunu adaleti icabı rahmetinden mahrum koymamış, yer yüzüne elçi göndermediği zaman veraset taşıyan varisü’n-nebi …

Devamı »

Hayra Vesile

HAYRA  VESÎLE   Hz. Allah, her şeyi sebeplere bağlamıştır. Hayra da, şerre de müteveccih olan her şey sebeplerle gerçekleşmektedir. Hasta isek; iyileşmek için hekim ve ilaç vesiledir. Aç ve susuz isek; bunu gidermek için aş, ekmek ve su vesiledir. Cahil isek; bunu gidermek için, okul ve öğretmen vesiledir. Bu örnekleri …

Devamı »

Hz. Allah’ın Mü’minlere Övgüsü

Hz. Allah’ın Mü’minlere Övgüsü   Müslüman; Allah’ın varlığını kabul eden kişidir. Mü’min ise; Kelime-i Tevhidin manası olan emr-i ilahileri yaşayan kişidir. Mü’min bir kulun hayatında; savm-u salat, hacc-u zekât, kelime-i şehadet görülür. Mü’min, Allah’a gönülden bağlı oluş hali ile sırat-ı müstakim yolunda yürüyerek, Rabbına doğru daima yol kat eden, imanını …

Devamı »

İlâhî Kitaplar

İLÂHÎ KİTAPLAR   Allah’ın gönderdiği kitaplar, insanlık âleminin hidayet kaynağı olup, kula yaratanını tanıtan ve iyi bir kul olmanın reçetesi olan ilahi bir mektuptur. Allah’ın kullarına düşen de bu mektubu hakkıyla okuyup, hayatıyla okuduğunu göstermesidir. İşte o zaman, gerçek ve tek dinin İslam olduğu, Şuhut’larını, Zebur’un, Tevrat’ın, İncil’in ve Kur’an’ın …

Devamı »

İnsanın Yaratılışı ve İnsana Hitap

İNSANIN YARATILIŞI  VE  İNSANA  HİTAP   Allah zatının bilinmekliğini istedi, insan olmaya namzet ben-i ademi; ruh ve beden olarak en mükemmel bir biçimde yarattı. İnsana yaratanını tanıma kabiliyeti verdi. Allah’a inanan kişi Müslüman olup, yaratılıştaki fıtratına uygun davranmıştır. Hz. Allah, Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor:   Biz   insanı   …

Devamı »

İslam’da Kadın Muhteremdir

İslam’da Kadın Muhteremdir Hazret-i ALLAH, Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân’da buyurdu ki: Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını Peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. (Nahl Süresi, 43) Peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki: ALLAH’TAN BAŞKASINA SECDE EDİLSE İDİ, KADINLARA EMREDERDİM; ERKEKLERİNİZE SECDE EDİN DİYE. Kadın makam-ı velayete çıkamaz. Kadından peygamber olmaz. Mürşit …

Devamı »

Kadın,Tesettür, Nikah

  Kadın-Tesettür-Nikah Bismillâhirrahmanirrahim Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına, örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve (incitilmemesi) için en elverişli olan budur. Allâh çok bağışlayan çok esirgeyendir!..  (Azhab Suresi, 59) Lütfen dikkat edilsin! Zamana ve emr-i ilahiye ters düşmeyen tesettür ve hicab ayetleri hakkında ayet-i kerimeler mevcut olduğundan, içtihada …

Devamı »

Şerre Vesile

ŞERRE  VESÎLE   Hayra vesile olduğu gibi, şerre de vesile vardır. Allah’a çağıran, hakkı ve sabrı tavsiye eden, daima doğruluktan, güzelliklerden yana öğüt veren, yol gösteren kişiler hayra vesile olduğu gibi, bunun aksine çalışanlar da şerre vesile olmaktadırlar. Bu konuda Kur’an ayetlerinden Rabbimizin buyruklarını meal olarak dikkatle dinleyelim:   – …

Devamı »